Trocha historie...

Za původní myšlenkou založit výtvarný spolek složený z kvalitních umělců-samouků stojí malíř (a také samouk) Václav Kovář. Idea jako taková zrála postupně několik let a až během první pandemie nemoci COVID-19 došlo k rozhodnutí zrušit největší výtvarnou školu v severních Čechách a vzniklé prostory uvolnit dalším umělcům-malířům tak, aby mohlo vzniknout skutečné malířské uskupení se společným zázemím pro tvorbu. Z oslovených umělců se nakonec vytříbila pětice malířů, kteří stály za vznikem skupiny Nevzdělanci.

Během druhé vlny pandemie na podzim roku 2020 se ukázalo, že pouhá myšlenka sdružit kvalitní umělce po vzoru francouzských impresionistů nemůže v současném světě obstát. Bylo nutné hledat nové způsoby a formy tvorby. Během podzimního a zimního lockdownu se Nevzdělanci začali věnovat zejména tvorbě zábavných videí ve formě Bitev Palet, natáčení podcastů a tutoriálů o umění a zaplňovat tak prázdné místo na českém internetu. Nejvýrazněji se však začala angažovat trojice Václav Kovář, Adam Windsor a Jan Simandl.

V červnu 2021 na sebe Nevzdělanci poprvé výrazně upozornili svou performance a vzniklou malbou Zahrada přání. Jednalo se o do té doby nevídaný počin: v první fázi trojice malířů malovala jeden společný obraz v přímém přenosu a zcela podle přání diváků. Střípek po střípku a dílek po dílku skládali v nepřetržitém vysílání trvající 75 hodin velkoformátový obraz z nápadů a podnětů diváků a nechali tak vzniknout prvnímu společnému („brainstormovacímu“) obrazu. V druhé fázi se pak obraz rozstříhal na 300 kousků, přičemž některé z nich si našly cestu zpět za diváky streamu, další pak žijí svůj vlastní příběh. O malování obrazu a rozhovor s Nevzdělanci si můžete přečíst zde.

Jak se později ukázalo, tato myšlenka malování společného obrazu je nejen zábavná, ale vytváří mnohovrstevnaté obrazy, které svou hloubkou a složitostí přesahují možnosti jednotlivce. V srpnu 2021 pak Nevzdělanci namalovali tímto způsobem, tedy v online nepřetržitém streamu (tentokrát 100hodin) za spoluúčasti diváků nástěnnou malbu v pražském atelieru Ultravagant o velikosti 5 x 2,5 metru. Toto dílo předznamenalo další vývoj a možnosti takového zpracovávání obrazu, kde více malířů maluje improvizovaně jeden společný obraz. O obrazu „Strom pozvání“ si můžete přečíst buď zde na našich stránkách, nebo na serveru 2market.cz.

Reakce odborné, tak laické veřejnosti na sebe nenechala dlouho čekat. Tyto obrazy jsou první svého druhu. I při výstavách začala díla sklízet silné a pozitivní ohlasy, což je způsobeno přístupností a srozumitelností daných obrazů, tak jejich komplikovaností, kdy každý z obrazů dovede diváka vtáhnout a pohltit na desítky minut plné objevování a zkoumání „co všechno“ na obraze je.

Nevzdělanci každý měsíc pořádají nové vysílání a malují nový takovýto obraz, výsledky si můžete prohlédnout v sekci Společné obrazy a nebo se připojit k jejich tvorbě a přispět svým podnětem, nápadem a zanechat tak svou stopu v obrazech, které na sebe začínají strhávat pozornost nejen v českém kontextu.

Na sklonu roku 2021 navázali Nevzdělanci spolupráci s městem Liberec za účelem rozšířit své aktivity do veřejného prostoru města s cílem jej kultivovat a zušlechťovat.

Vedle malby společných obrazů a aktivity ve veřejném prostoru se jednotliví Nevzdělanci věnují své vlastní osobní tvorbě, pořádáním akcí pro širokou veřejnost (například pořádáním plenérů, akcí Drink&Draw, vernisáží a výuce malování, potažmo kreslení) a natáčení videí.

Translate »