U Jednoho stolu

Obraz U Jednoho stolu vznikal v liberecké oblastní galerii Lázně po dobu 124 hodin, kdy malíři společně s diváky stramu a návštěvníky galerie malovali obraz na téma kultura v Liberci.

Obraz vznikl v rámci příprav na kandidaturu města Liberec pro Evropské hlavní město kultuury pro rok 2028. Nevzdělanci využili té příležitosti a uspořádali akci s názvem „Namaluj Liberec“, kdy v prostorách Oblastní galerie Lázně sbírali po dobu 124 hodin podněty nejen od diváků v chatu, ale přímo na místě od návštěvníků galerie. Malíři v galerii spali, čistili si zuby a trávili veškerý svůj čas malbou tohoto díla.
Po uplynutí časové lhůty obraz převezli do atelieru, kde jej domalovali podle toho, co všechno se dozvěděli během performance galerii.
Celkově vzato je na tomto obrazu ze společné série věnováno nejvíce pozornosti a času – obraz je proto přeplněný detaily, odkazy na (nejen) na Liberec a okolí, ale také na speciální místa, lidi, historické osobnosti, kapely, kulturní instituce, sport, místní zvláštnosti a spoustu dalšího.
 

Propagační grafika k obrazu U Jednoho stolu, kterou obyvatelé Liberce potkávali před zahájením akce.

Tématem obrazu měl být Liberec a kultura. Ovšem, aby bylo možné takový obraz namalovat, je nutné si nejprve položit několik otázek: 
Co je to vlastně kultura?
Kde se taková kultura bere?
K čemu je kultura vlastně dobrá?
Co je a co není kulturou?

A právě tyto otázky, respektive odpovědi na na ně jsou základem tohoto obrazu.

Po dlouhých hodinách přemýšlení, dotazování, a povídání si s lidmi jsme dospěli k odpovědi, že kultura je přidaná hodnota, kterou tvoří sami lidé a tím zušlechťují (kultivují) svoje prostředí. Obraz proto vypráví příběh dvou verzí jednoho města. V našem obraze je to město Liberec, ale mohlo by to být kterékoliv jiné město. Město v pozadí, šedavé, tmavé, je to nekulturní město, zahlcené reklamou, výlepy, ošklivými grafitti a lidmi, kteří bez zájmu procházejí okolo.
Uprostřed se ale nachází stůl, na kterém je druhé město, stejné, ale kulturní. A toto město kultivují různí zástupci kultury (od architekta, přes fotografa až po malíře, ale i filmaři, kuchaři se svou kulturou stravování, hudebníci, básníci, filmaři, loutkaři a mnoho dalších), kteří každý trochou svou měrou přispívají k tomu krásnému. A stolu pak vyrůstá díky tomu krásný strom kultury, který má kořeny v historii (znázorněná lemem stolu, který odkazuje na historii a významné osobnosti Liberce) a nese plody kultury.

Z procesu tvorby

První polovina vzniku obrazu probíhala přímo v prostorách Oblastní galerie Láně, kde probíhala po dobu 124 hodin nepřetržitá malba obrazu. Střídali jsme se ve spánku tak, aby u plátna byl vždy alespoň jeden člověk. V galerii jsme po tu dobu žili, jedli, spali, mluvili s návštěvníky, hosty a hlavně malovali.

Každý kdo přišel, mohl se jen podívat, nebo se s námi dát do řeči o obraze, malování, nebo jen tak o životě. Každý se mohl připojit a zanechat svůj otisk přímo v obraze. Jen díky tomu mohl vzniknout obraz, který svou komplexností a mnohovrstevnatostí nemá obdoby.

Během pobytu v galerii vznikla i řada rozhovorů se zajímavými hosty. Doporučujeme se podívat na náš kanál a pustit si třeba rozhovor s Leonem Jakimičem, který patří mezi nejvíce inspirativní rozohorovy, které jsme zatím na našem kanálu vydali. A nejen to, budete moci nahlédnout na to, jak vypadal obraz zhruba pátý den malování a nahlédnout tak přímo do procesu a atmosféry vzniku díla.

Tisky na plátno

Kvalitní tisky na plátno, vyráběné pod naším dohledem na kvalitu a věrnost reprodukce vůči originálu. Námi podepsané, připravené na pověšení. Velikosti jsou od 110×80 do 160×120 cm.

Translate »