Člověk

Třetí obraz na téma Člověk,  kde tři malíři malují během improvizované performance v živém streamu s diváky společný obraz. 

Brainstorm painting je nový postup tvorby obrazu. Malířská improvizace tří malířů během živého streamu, do kterého se zapojují samotní diváci a společně vzniká dílo, které svou mnohovrstevnatostí a hloubkou překračují možnosti fantazie jednotlivce. 

To je brainstorm painting. 

 

Malba s názvem Člověk si dala ambici popsat člověka ve všech jeho podobách a aspektech. Zpočátku jsme se nemohli ubránit velkým snům a snahám vyjádřit veškerou metafyzickou a existenciální podstatu člověčenství. Ale čím dál jsme nad tématem rozjímali, tím více nám přišlo příhodné vyobrazit na první pohled prostou, jednoduchou, ba přímo možná i obyčejnou scénu. Takový výjev, který si na první pohled nesnaží hrát na ,,něco víc“, ale skýtá krásy a tajemství ve své obyčejnosti. 

Scéna, na kterou se díváte, vyobrazení lidí od ohně, může být stará, jak lidstvo samo. Od chvíle, kdy člověk objevil oheň a vymanil se běžnému toku času den-noc-den sedával u ohně pod širým nebem, vyprávěl příběhy a asi i přemítal nad nekonečností oblohy rozprostírající se od obzoru k obzoru. 

Scéna, na první pohled obyčejná, kdy se okolo ohniště sejdou lidé, každý jiný s jedinečný příběhem. Výjev, který se mohl opakovat po celou dobu, co je člověk člověkem. Lidské duše, charaktery se totiž s časem nemění, mění pouze se kulisy a šat zúčastněných. 

Posaďte se, anebo postůjte také u ohniště, rozhlédněte se a podívejte se, co všechno za lidi je mezi námi a s námi. Můžete si prohlédnout charaktery, ty dobré i ty špatné, ošklivé i hezké, hodné i zdánlivě zlé, nicméně každý z nich je člověkem. 

Pokud se budete dívat opravdu pozorně a dostatečně dlouho, možná Vás zaujme i druhý pohled, ne tak zjevný a ne tak nápadný. Bude vyžadovat, abyste se podívali pozorně, pod povrch, do hloubky. Možná pak zjistíte, že oheň není obyčejným táborákem, ale ohněm symbolizující energii života proudící z jediného srdce kamsi nahoru, do nekonečné prázdnoty. Budete-li se dívat dále, zjistíte, že všichni lidé, každý jednotlivec má duši – to, co dělá člověka člověkem a odlišuje jej od ostatních. Můžete dát za pravdu šamanovi, který uprostřed obrazu vypráví o jemnosti přediva světa, nebo se ztotožnit s myslitelem, který kriticky přemítá o celém vyprávění, nebo dokonce s knězem, který odmítá tyto myšlenky jakožto kacířské. Můžete být proti takovému výjevu, proti takovému výkladu světa. Můžete být čím chcete- ale pořád budete člověkem, bez rozdílu charakteru, názoru, či barvy kůže. 

Okolo ohně stojí dav. Dav lidí, lidských bytostí. A Vy jste jedni z nich. Nesete v sobě duši, kus nekonečna a zrcadlíte v sobě jak veškeré lidství. Jste tedy člověkem. Vítejte v obrazu o člověku. 

Více o obrazu a o tom, co všechno na obrazu najdete se můžete podívat v přiloženém videu výše. 

Skupina Nevzdělanci se krom malování velkoformátových obrazů společně s diváky zabývá také natáčením videí a pořadů o umění, podcastů, stejně tak jako vlastní umělecké tvorbě a malířství.

Time lapse

Z procesu tvorby

Tady si můžete prohlédnout detailní popis některých příběhů z obrazu, skicy, zajímavosti  a stručný popis procesu tvorby.

Tisky na plátno

Kvalitní tisky na plátno, vyráběné pod naším dohledem na kvalitu a věrnost reprodukce vůči originálu. Námi podepsané, připravené na pověšení. Ve třech nabízených velikostech. Na přání dovedeme zhotovit tisk i v jiných, než nabízených formátech. 

Translate »