manifest

„Pravost umění spočívá v autenticitě umělce. Nás nikdo nelámal a neučil věřit nesmyslům“

 

Co jsou Nevzdělanci?

-Malířský spolek, sdružující malíře samouky, kteří však dávno opustili vody diletantství a vlastní pílí a prací se mohou směle kvalifikovat jako opravdoví malíři.

-Vznik spolku Nevzdělanců je odpovědí na zkostnatělý systém galerií, které posuzují umělce na bázi dosaženého vzdělání a výčtu známých ateliérů, kterými si malíř prošel, namísto opravdového posouzení jeho práce.

-Nevzdělanci jsou underground, nová scéna, nová krev a lidská alternativa současnému odlidštěnému umění.

-Nevzdělanci jsou opravdoví lidé, kteří žijí opravdové životy a pro své malířství si došli navzdory všemu a všem. A právě tato surovost namísto akademické bubliny jim dává schopnost oslovit širší veřejnost, která už nad pojmem „umění“ zlomila hůl.

-Nevzdělanci jsou možnou metou, cílem a výzvou pro všechny samouky, kteří to s malováním myslí smrtelně vážně a touží patřit do smečky podobných vlků, protože tato smečka má šanci nejen přežít, ale také vzbudit opravdový rozruch.

 

Náplň spolku nevzdělanců.

-Propagace a mediální zviditelnění členů spolku a jejich práce.

-Zprůchodnění a hledání nových cest k prodeji, aukcím, výstavám a všeobecné podpoře všech členů spolku.

-Vytvoření nového subjektu na trhu s uměním, který bude brán opravdu vážně.

-Vybudování silné prodejní skupiny, která by mohla zajistit umělcům dostatečnou finanční podporu (v podobě udání jejich práce), aby si nemuseli sami dělat manažery.

-Schůze a společné schvalování či odmítání nových členů.

-Pořádání a účast na každoroční velké události Salónu odmítnutých.

 

Salón odmítnutých

-Salón odmítnutých je největší a nejdůležitější událost celého spolku. Je to možná i hlavní důvod proč vůbec být členem Nevzdělanců.

-Salón odmítnutých je inspirován akcí, kterou uspořádali impresionisté jako odpověď na odmítání vládnoucí galerijní a akademické garnitury té doby.

-Salón odmítnutých je akcí, která by měla strhnout pozornost médií i široký zájem veřejnosti. S každou další by měl stoupat její věhlas, síla, zájem a tedy i prestiž.

-K tomu abychom Salón odlišili od všech ostatních výstav a vernisáží nám pomůže hned několik různých činitelů a specialit.

  1. Každý člen bude mít přidělen určitý počet výstavních míst + mezi nimi jedno speciální pro jeden výjimečný obraz.
  2. Všechny obrazy které bude malíř vystavovat musí být pro veřejnost úplně nové a namalované aktuální rok výstavy. Tudíž se nesmějí před výstavou nikde objevit. A to zejména na internetu, sociálních sítích, webových galeriích ani soukromých sbírkách čí blozích. Vše na výstavách musí být pro diváka nové.
  3. Výstava potrvá měsíc a ani po tuto dobu nebudou díla internetově, tedy ani na stránkách Nevzdělanců, odtajněna. Do portfolia se zařadí až po ukončení výstavy a každý obraz bude označen certifikátem „Vystaven na Salónu odmítnutých 2019, 2020,…“ To dodá obrazům určitou prestiž a tedy i zvedne případnou tržní hodnotu.
  4. Jedno výstavní místo každého umělce bude výjimečné. Bude opatřené plentou či závěsem, který bude obraz zakrývat až do doby „odhalení“ v průběhu vernisáže. Tento obraz by měl být to nejlepší, co malíř za uplynulý rok vytvořil a v podstatě to maximum snažení, ke kterému se bude jeho výtvarná tvorba toho roku upínat.
  5. Obrazy se budou jeden po druhém odtajňovat za plné pozornosti publika po zahájení vernisáže. Tím vznikne jakési drama v podobě nervozity, očekávání, překvapení a následného wau efektu. Tento princip bude mít hned dva efekty. Jednak dodá celé výstavě úžasnou dramaturgii a spád, čímž jí naprosto odliší od všech ostatních, klasických a konvenčních výstav. A jednak vybudí v umělci to maximum co dokáže ze sebe vydat, protože takovéto odhalení vlastní práce za plné pozornosti plného sálu nakládá na malíře maximum zodpovědnosti a touhy o dosažení toho nejlepšího výsledku jakého je schopen.
  6. Obrazy budou draženy formou obálkové aukce. Všechny obrazy budou mít napsanou minimální sumu, za kterou je autor ochotný je prodat. Na každém postu jednotlivých malířů bude umístěna kovová uzamčená a zapečetěná schránka. Pokud bude mít někdo zájem o obraz, napíše jeho název, sumu, kterou je ochotný za něj dát, kontaktní údaje na sebe a lístek vhodí do schránky. Při ukončení výstavy (po jednom měsíci) se schránky odpečetí a obrazy poputují za dražitelem s nejvyšší nabídkou.

 

Jak se stát Nevzdělancem?

-Nevzdělanci jsou rovnoprávný, demokratický a otevřený spolek.

-Nevzdělancem se může stát pouze nestudovaný malíř, samouk.

-K přijmutí každého nového uchazeče se musí vyjádřit všichni členové spolku v demokratické volbě. Pokud by hlasování dopadlo 50/50 tak rozhoduje hlas předsedajícího člena spolku.

-Předseda spolku se bude vždy po roce měnit, také formou hlasování.

-Každý uchazeč musí předložit pět obrazů, které byly malovány, ne déle než před rokem, k posouzení členům spolku. Nesmí se jednat o reprodukce, ale o skutečnou autorskou tvorbu.

-V případě že uchazeč neuspěje, tak se může znovu ucházet o členství, ne dříve než rok poté, s novou tvorbou.

-Každý nově přibraný člen spolku bude mít titul Nevzdělanec čekatel. Na prvním Salónu odmítnutých ještě nebudou mít čekatelé svou vlastní výstavní plochu, ale budou mít svou sekci, kde budou vystavovat společně, jako „nová krev“. Teprve absolvováním svého prvního Salónu, se čekatelé automaticky stávají právoplatnými Nevzdělanci. (Na prvním Salónu bude výjimka, protože všichni vystavovatelé budou již založením spolku automaticky rovnou Nevzdělanci)

-Případní adepti mohou být schvalováni i bez jejich vědomí. A to tak, že potenciálního nového člena nominuje a doporučí některý z členů. Pokud by takový „uchazeč“ byl spolkem schválen, bude osloven s možností přidat se do spolku bez dalších obstrukcí a schvalovacích procesů.

-Všichni členové spolku platí pravidelný příspěvek pro správu webu, nutnou administraci a další výdaje spojené s Nevzdělanci. Na výši příspěvku, jeho pravidelnosti a všem okolo se spolek dohodne na první schůzi a pak v průběhu dle potřeb a vývoje spolku.

-Členství kohokoliv ze spolku lze zpochybnit a zrušit, ale pouze po spravedlivé hlasování. Důvodem pro hlasování o vyloučení člena je buď zpochybnění jeho tvorby jiným členem, nedodržování pravidel, nebo špatný přístup a vystupování umělce, které by mohlo poškodit celý spolek.

 

 

DŮLEŽITÉ

-Spolek a celá prestiž, tedy i úspěch bude záviset jen a jen na kvalitách jeho členů. Každý případný nový člen musí být tedy posuzován opravdu přísně a bez osobních vazeb, či sympatií. Za každého musí mluvit především jeho práce. Jedině tak můžeme být bráni opravdu vážně a jedině tak můžeme uspět.

 

 

 

 

 

zakladatel a první Nevzdělanec

Veen Václav Kovář

Translate »